เพื่อนๆวัยทำงานเรียนรู้ระดับความเครียดกันดีกว่า

เครียด คือคำที่เราได้ยินบ่อยๆในช่วงที่ผ่านมา ยอมรับตามตรงว่ามันเป็นอะไรที่ย่ำแย่และมันส่งผลให้หลายคนเกิดความเครียดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะบางทีจากคนทำงานถึงเวลากลับบ้านมานอนดูหนังโป๊ญี่ปุ่น ตกงานหรืออยู่ในช่วงที่ไม่มีงานทำแล้วขาดรายได้ เป็นแบบนี้ก็คงจะเครียดจบไม่มีอารมณ์ดูหนังโป๊ญี่ปุ่น หรือบางคนที่กดดันตัวเองมากเกินไป สัญชาตญาณให้ทำเต็มที่และทุ่มสุดตัว จะบางครั้งเกิดเป็นความเครียด นักวิชาการหลายท่านกล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่าความเครียดเกิดขึ้นในแต่ละบุคคลนั้น มีระดับความรุนแรงต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งความเครียด ออกเป็น 3 ระดับ คือ
1. ระดับต่ำ (Mild Stress) มีความเครียดเกิดขึ้นน้อยและหมดไปในระยะเวลาอันสั้นเพียงนาที หรือภายในชั่วโมงเท่านั้น มักเกี่ยวข้องกับสาเหตุเพียงเล็กน้อย ได้แก่ เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น ไปทำงานไม่ทันเวลาเป็นความเครียดที่เกิดจากสาเหตุ หรือสถานการณ์ในการทำงานที่เข้ามาคุกคามบุคคลนาน ๆ ครั้ง
หรือเพียงเล็กน้อย และยังช่วยกระตุ้นให้บุคคลตื่นตัวและกระตือรือร้นในการทำงาน ความเครียดระดับนี้พบได้ในชีวิตประจำวันของทุกคน ไม่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกาย อารมณ์ ความคิด
และพฤติกรรม ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อการดำเนินชีวิต และสิ้นสุดในระยะเวลาอันสั้น ๆ
2. ระดับปานกลาง (Moderate Stress) เป็นความเครียดระดับนี้รุนแรงกว่าระดับแรก โดยมีระยะเวลานานเป็นชั่วโมงหรือหลายชั่วโมง จนกระทั่งนานเป็นวันก็ได้ เช่น การเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรง ความเครียดจากการทำงานมากเกินไป ความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน หรือสถานการณ์ในการทำงานที่เข้ามาคุกคามบุคคลบ่อยครั้ง หรือนานขึ้น เป็นวิกฤตการณ์อย่างหนึ่งในชีวิตที่ทำให้บุคคลรู้สึกว่าอยู่ในระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลว ไม่อาจแก้ไขหรือปรับตัวได้ในเวลาอันรวดเร็ว มีผลทำให้มีการแสดงออกของความเครียด เช่น ปฏิเสธ ก้าวร้าว เงียบขรึม เนื่องจากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ความเครียดระดับนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง สรีรวิทยาของร่างกาย อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมทำให้เกิดผลเสียต่อการดำเนินชีวิต ต้องรีบหาทางแก้ไข เพราะอาจส่งผลให้เกิดอาการตายด้าน จะดูหนังโป๊ญี่ปุ่นไม่สนุก
3. ระดับสูง (Severe Stress) เป็นความเครียดระดับนี้จะอยู่นานเป็น สัปดาห์ หรืออาจเป็นเดือนเป็นปีก็ได้ เช่น การตายของผู้เป็นที่รัก การเจ็บป่วยที่รุนแรง การสูญเสีย อวัยวะของร่างกายที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต เป็นความเครียดที่รุนแรงมาก และหากไม่ได้รับการช่วยเหลือในการเผชิญกับสถานการณ์จะทำให้เกิดความเหนื่อยหน่าย และปรับตัวไม่ได้ตามมา มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย และจิตใจ อย่างชัดเจน การดำเนินชีวิตเสียไป บุคคลไม่สามรถแก้ไขภาวะเครียดด้วยตนเองได้ ต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญระดับวิชาชีพ แน่นอนว่าการดูหนังโป๊ญี่ปุ่นไม่ได้ช่วยให้คนระดับนี้เครียดน้อยลง เนื่องจากความเครียดอยู่สูงกว่าจุดที่สามารถบำบัดด้วยหนังโป๊ญี่ปุ่น